ثبت نام
Print E-mail

 خدمات قابل ارائه

شرکت بازرسی مهندسی انطباق   آوران در سه حوزه بازرسی، مشاوره و آموزش به شرح زیر فعالیت دارد:

.1 بازرسي

بازرسي كالا (خرید، صادرات و واردات  (

بازرسي نمونه برداری كالا (در واحدهای تولیدی  (

بازرسي فني قطعات و تجهيزات صنایع نفت، گاز و پتروشیمی 

بازرسي فني تأسيسات درحال بهره ‌برداري (و کنترل خوردگی تأسیسات  (

بازرسي فنی و کنترل کیفیت ساختمان (بر اساس مقررات ملی ساختمان  (

بازرسی فنی آسانسورهای الکتریکی و بالابرها (بر اساس استاندارد ملی ایران  (

خدمات ارزیابی صلاحیت (پرسنل و پیمانکاران  (

.2 مشاوره  

استانداردسازی

استقرار سیستم های مدیریت (کیفیت، محیط زیست، بهداشت ایمنی و حرفه ای، صنایع غذایی ( و...

بهینه سازی مصرف انرژی (مدیریت و ممیزی انرژی  (

تدوين دانش فني از طریق مهندسی معکوس

توسعه خوشه های صنعتی و شبکه های کسب و کار

.3 آموزش

کنترل کیفیت

بازرسی فنی

سیستم های مدیریت

مدیریت و ممیزی انرژی

صنایع جوش

استانداردهای ملی و بین المللی

 

افراد آنلاین

We have 14 guests online

آمار بازدید کنندگان

mod_vvisit_counterامروز192
mod_vvisit_counterدیروز165
mod_vvisit_counterاین ماه2742
mod_vvisit_counterکل بازدیدها297140

خدمات شرکت

نظر شما در مورد خدمات شرکت
 

خدمات سایت

نظر شما در مورد سایت شرکت
 

Profile Information

Application afterLoad: 0.001 seconds, 0.28 MB
Application afterInitialise: 1.031 seconds, 0.97 MB
Application afterRoute: 1.525 seconds, 1.44 MB
Application afterDispatch: 1.894 seconds, 2.10 MB
Application afterRender: 19.886 seconds, 2.55 MB

Memory Usage

2703544

27 queries logged

 1. SELECT *
    FROM jos_session
    WHERE session_id = 'fn5fu3702605pkhpjift7ra764'
 2. DELETE
    FROM jos_session
    WHERE ( time < '1555627390' )
 3. SELECT *
    FROM jos_session
    WHERE session_id = 'fn5fu3702605pkhpjift7ra764'
 4. INSERT INTO `jos_session` ( `session_id`,`time`,`username`,`gid`,`guest`,`client_id` )
    VALUES ( 'fn5fu3702605pkhpjift7ra764','1555628290','','0','1','0' )
 5. SELECT *
    FROM jos_components
    WHERE parent = 0
 6. SELECT folder AS type, element AS name, params
    FROM jos_plugins
    WHERE published >= 1
    AND access <= 0
    ORDER BY ordering
 7. SELECT m.*, c.`option` AS component
    FROM jos_menu AS m
    LEFT JOIN jos_components AS c
    ON m.componentid = c.id
    WHERE m.published = 1
    ORDER BY m.sublevel, m.parent, m.ordering
 8. SELECT template
    FROM jos_templates_menu
    WHERE client_id = 0
    AND (menuid = 0 OR menuid = 278)
    ORDER BY menuid DESC
    LIMIT 0, 1
 9. SELECT a.*, u.name AS author, u.usertype, cc.title AS category, s.title AS section, CASE WHEN CHAR_LENGTH(a.alias) THEN CONCAT_WS(":", a.id, a.alias) ELSE a.id END AS slug, CASE WHEN CHAR_LENGTH(cc.alias) THEN CONCAT_WS(":", cc.id, cc.alias) ELSE cc.id END AS catslug, g.name AS groups, s.published AS sec_pub, cc.published AS cat_pub, s.access AS sec_access, cc.access AS cat_access 
    FROM jos_content AS a
    LEFT JOIN jos_categories AS cc
    ON cc.id = a.catid
    LEFT JOIN jos_sections AS s
    ON s.id = cc.section
    AND s.scope = "content"
    LEFT JOIN jos_users AS u
    ON u.id = a.created_by
    LEFT JOIN jos_groups AS g
    ON a.access = g.id
    WHERE a.id = 219
    AND (  ( a.created_by = 0 )    OR  ( a.state = 1
    AND ( a.publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_up <= '2019-04-18 22:58:11' )
    AND ( a.publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_down >= '2019-04-18 22:58:11' )   )    OR  ( a.state = -1 )  )
 10. UPDATE jos_content
    SET hits = ( hits + 1 )
    WHERE id='219'
 11. SELECT id, title, module, position, content, showtitle, control, params
    FROM jos_modules AS m
    LEFT JOIN jos_modules_menu AS mm
    ON mm.moduleid = m.id
    WHERE m.published = 1
    AND m.access <= 0
    AND m.client_id = 0
    AND ( mm.menuid = 278 OR mm.menuid = 0 )
    ORDER BY position, ordering
 12. SELECT m.*, sum(case when p.published=1 then 1 else 0 end) AS cnt

    FROM jos_menu AS m

    LEFT JOIN jos_menu AS p
    ON p.parent = m.id

    WHERE m.menutype='mainmenu'
    AND m.published='1'
    AND m.access <= 0

    GROUP BY m.id
    ORDER BY m.parent, m.ordering
 13. SELECT m.*
    FROM jos_menu AS m

    WHERE menutype='mainmenu'
    AND m.published='1'
 14. SELECT id, title, CASE WHEN CHAR_LENGTH(alias) THEN CONCAT_WS(':', id, alias) ELSE id END AS slug 
    FROM jos_polls
    WHERE id = 16
    AND published = 1
 15. SELECT id, text
    FROM jos_poll_data
    WHERE pollid = 16
    AND text <> ""
    ORDER BY id
 16. SELECT id, title, CASE WHEN CHAR_LENGTH(alias) THEN CONCAT_WS(':', id, alias) ELSE id END AS slug 
    FROM jos_polls
    WHERE id = 15
    AND published = 1
 17. SELECT id, text
    FROM jos_poll_data
    WHERE pollid = 15
    AND text <> ""
    ORDER BY id
 18. SELECT guest, usertype, client_id
    FROM jos_session
    WHERE client_id = 0
 19. CREATE TABLE IF NOT EXISTS jos_vvisitcounter (id int(11) UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT, tm int NOT NULL, ip varchar(16) NOT NULL DEFAULT '0.0.0.0', PRIMARY KEY (id)) ENGINE=MyISAM AUTO_INCREMENT=1
 20. SELECT MAX(id)
    FROM jos_vvisitcounter
 21. DELETE
    FROM jos_vvisitcounter
    WHERE id<'197140'
 22. SELECT COUNT(*)
    FROM jos_vvisitcounter
    WHERE ip='34.228.38.35'
    AND (tm+'900')>'1555628293'
 23. SELECT COUNT(*)
    FROM jos_vvisitcounter
    WHERE tm>'1555545600'
 24. SELECT COUNT(*)
    FROM jos_vvisitcounter
    WHERE tm>'1555459200'
    AND tm<'1555545600'
 25. SELECT COUNT(*)
    FROM jos_vvisitcounter
    WHERE tm>='1555286400'
 26. SELECT COUNT(*)
    FROM jos_vvisitcounter
    WHERE tm>='1554076800'
 27. SELECT a.*, CASE WHEN CHAR_LENGTH(a.alias) THEN CONCAT_WS(":", a.id, a.alias) ELSE a.id END AS slug, CASE WHEN CHAR_LENGTH(cc.alias) THEN CONCAT_WS(":", cc.id, cc.alias) ELSE cc.id END AS catslug
    FROM jos_content AS a
    LEFT JOIN jos_content_frontpage AS f
    ON f.content_id = a.id
    INNER JOIN jos_categories AS cc
    ON cc.id = a.catid
    INNER JOIN jos_sections AS s
    ON s.id = a.sectionid
    WHERE ( a.state = 1
    AND s.id > 0 )
    AND ( a.publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_up <= '2019-04-18 22:58:11' )
    AND ( a.publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_down >= '2019-04-18 22:58:11' )
    AND a.access <= 0
    AND cc.access <= 0
    AND s.access <= 0
    AND s.published = 1
    AND cc.published = 1
    ORDER BY a.hits DESC
    LIMIT 0, 4

Language Files Loaded

Untranslated Strings Diagnostic

None

Untranslated Strings Designer

None