ثبت نام
Print E-mail

بازرسی آسانسور

در قانون، سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران به عنوان متولی استانداردسازی آسانسور تعیین گردیده و این سازمان نیز وظیفه خود را به شرکت های تأییدصلاحیت شده در سطح کشور، واگذار نموده است. شرکت های بازرسی پس از طی بازرسی ها و مراحل قانونی تشکیل پرونده، در صورت مطابقت آسانسور با الزامات استاندارد ملی ایران، تاییدیه لازم را صادر می نمایند.

 

کلیه آسانسورهای نصب شده در کشور بر اساس مصوبه شورای استاندارد از تاریخ 1/1/1382 (بر مبنای تاریخ صدور پروانه ساختمان) تحت پوشش استاندارد ملی ایران و دستورالعمل های آن قرار دارد. این موضوع به کلیه شهرداری های ایران جهت لحاظ در صدور پروانه و پایان کار ابلاغ گردیده است.

کلیات موضوع در مبحث ۱۵ «مقررات ملی ساختمان» و ضمائم آن و نیز در استاندارد ملی شماره ۶۳۰۳ درج شده است.

استانداردهای مرجع در بازرسی فنی آسانسور عبارت است از:

- استانداردهاي ملي ايران 1-6303

- استانداردهاي جهاني EN81 , ASME A17.1 و...

 

مواردی که در حین بازرسي آسانسور بررسي خواهندشد عبارت است از:

- سيستم هاي كنترلي، ايمني، الكتريكي و محركه آسانسور

- سيستم تعليق كابين و مكانيزم تعادل و مسير حركت كابين

- عملكرد ترمز ايمني، گاورنر و ضربه گيرها

- عملكرد قفل ها و درب هاي كابين و طبقات

مدارک و مستندات لازم جهت درخواست بازرسی آسانسور:

1- تکمیل و امضاء فرم درخواست بازرسی آسانسور دریافت فرم
2- تکمیل و مهر و امضاء دو برگ مشخصات فنی آسانسور توسط شرکت فروشنده آسانسور دریافت فرم
3-تکمیل و مهر و امضاء فرم تاییدیه اجزاء آسانسور توسط شرکت فروشنده آسانسور  دریافت فرم
4-تکمیل فرم تاییدیه مقاومت مصالح چاه آسانسور توسط مهندس ناظر ساختمان دریافت فرم
5- ارائه کپی پروانه ساختمان (محل نصب آسانسور) به همراه اصل آن

6-ارائه قرارداد سرویس و نگهداری یکساله شرکت فروشنده آسانسور

7-ارائه تصویر پروانه طراحی و مونتاژ شرکت فروشنده آسانسور

8-ارائه تصویر آگهی ثبت و در صورت وجود آگهی آخرین تغییرات شرکت فروشنده آسانسور در روزنامه رسمی کشور

نکات مهم جهت بازرسی آسانسور:

1- هزینه بازرسی بعد از تکمیل و ارائه فرم ها اعلام خواهد شد.

2- هزینه اعلام شده جهت دو بار بازرسی بوده و در صورت بازدید مازاد بر آن بازاء هر بازرسی مبلغ 35 هزار تومان دریافت خواهد شد.

3- تعیین نوبت بازرسی پس از پرداخت هزینه بازرسی صورت خواهد گرفت.

4- فروشندگان آسانسور بایستی دارای پروانه طراحی و مونتاژ (معتبر) از وزارت صنایع باشند.

5- درخواست بازرسی باید پس از پایان عملیات نصب و راه اندازی ارسال شود.

6- در زمان بازرسی حضور نماینده شرکت فروشنده و مالک ساختمان ضروری است.

7- بعد از اتمام بازدید اول لازم است شرکت فروشنده محاسبات و نقشه های اجرایی را به این شرکت ارائه نمایند.

8- در صورت عدم تأیید آسانسور در بازدید اول، متقاضی بازرسی ویا نماینده وی باید پس از رفع موارد عدم تطابق با استاندارد مجدداً درخواست نوبت بازرسی نماید.

9- چنانچه متقاضی ظرف مدت سه ماه پس از بازرسی نهایی اقدام به تکمیل پرونده ننماید صدور گواهی بازرسی منوط به بازرسی مجدد آسانسور خواهد بود.

10- گواهی بازرسی صادره فقط به درخواست کننده (یا نماینده قانونی با اصل و کپی وکالتنامه ثبتی) با کارت شناسایی معتبر مراجعه نماید.

 

افراد آنلاین

We have 19 guests online

آمار بازدید کنندگان

mod_vvisit_counterامروز186
mod_vvisit_counterدیروز165
mod_vvisit_counterاین ماه2736
mod_vvisit_counterکل بازدیدها297134

خدمات شرکت

نظر شما در مورد خدمات شرکت
 

خدمات سایت

نظر شما در مورد سایت شرکت
 

Profile Information

Application afterLoad: 0.000 seconds, 0.28 MB
Application afterInitialise: 0.037 seconds, 0.97 MB
Application afterRoute: 0.050 seconds, 1.44 MB
Application afterDispatch: 0.123 seconds, 2.11 MB
Application afterRender: 0.416 seconds, 2.56 MB

Memory Usage

2713696

27 queries logged

 1. SELECT *
    FROM jos_session
    WHERE session_id = 'nc8gor9e7v6gg8gq14li2p69a1'
 2. DELETE
    FROM jos_session
    WHERE ( time < '1555626342' )
 3. SELECT *
    FROM jos_session
    WHERE session_id = 'nc8gor9e7v6gg8gq14li2p69a1'
 4. INSERT INTO `jos_session` ( `session_id`,`time`,`username`,`gid`,`guest`,`client_id` )
    VALUES ( 'nc8gor9e7v6gg8gq14li2p69a1','1555627242','','0','1','0' )
 5. SELECT *
    FROM jos_components
    WHERE parent = 0
 6. SELECT folder AS type, element AS name, params
    FROM jos_plugins
    WHERE published >= 1
    AND access <= 0
    ORDER BY ordering
 7. SELECT m.*, c.`option` AS component
    FROM jos_menu AS m
    LEFT JOIN jos_components AS c
    ON m.componentid = c.id
    WHERE m.published = 1
    ORDER BY m.sublevel, m.parent, m.ordering
 8. SELECT template
    FROM jos_templates_menu
    WHERE client_id = 0
    AND (menuid = 0 OR menuid = 283)
    ORDER BY menuid DESC
    LIMIT 0, 1
 9. SELECT a.*, u.name AS author, u.usertype, cc.title AS category, s.title AS section, CASE WHEN CHAR_LENGTH(a.alias) THEN CONCAT_WS(":", a.id, a.alias) ELSE a.id END AS slug, CASE WHEN CHAR_LENGTH(cc.alias) THEN CONCAT_WS(":", cc.id, cc.alias) ELSE cc.id END AS catslug, g.name AS groups, s.published AS sec_pub, cc.published AS cat_pub, s.access AS sec_access, cc.access AS cat_access 
    FROM jos_content AS a
    LEFT JOIN jos_categories AS cc
    ON cc.id = a.catid
    LEFT JOIN jos_sections AS s
    ON s.id = cc.section
    AND s.scope = "content"
    LEFT JOIN jos_users AS u
    ON u.id = a.created_by
    LEFT JOIN jos_groups AS g
    ON a.access = g.id
    WHERE a.id = 214
    AND (  ( a.created_by = 0 )    OR  ( a.state = 1
    AND ( a.publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_up <= '2019-04-18 22:40:42' )
    AND ( a.publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_down >= '2019-04-18 22:40:42' )   )    OR  ( a.state = -1 )  )
 10. UPDATE jos_content
    SET hits = ( hits + 1 )
    WHERE id='214'
 11. SELECT id, title, module, position, content, showtitle, control, params
    FROM jos_modules AS m
    LEFT JOIN jos_modules_menu AS mm
    ON mm.moduleid = m.id
    WHERE m.published = 1
    AND m.access <= 0
    AND m.client_id = 0
    AND ( mm.menuid = 283 OR mm.menuid = 0 )
    ORDER BY position, ordering
 12. SELECT m.*, sum(case when p.published=1 then 1 else 0 end) AS cnt

    FROM jos_menu AS m

    LEFT JOIN jos_menu AS p
    ON p.parent = m.id

    WHERE m.menutype='mainmenu'
    AND m.published='1'
    AND m.access <= 0

    GROUP BY m.id
    ORDER BY m.parent, m.ordering
 13. SELECT m.*
    FROM jos_menu AS m

    WHERE menutype='mainmenu'
    AND m.published='1'
 14. SELECT id, title, CASE WHEN CHAR_LENGTH(alias) THEN CONCAT_WS(':', id, alias) ELSE id END AS slug 
    FROM jos_polls
    WHERE id = 16
    AND published = 1
 15. SELECT id, text
    FROM jos_poll_data
    WHERE pollid = 16
    AND text <> ""
    ORDER BY id
 16. SELECT id, title, CASE WHEN CHAR_LENGTH(alias) THEN CONCAT_WS(':', id, alias) ELSE id END AS slug 
    FROM jos_polls
    WHERE id = 15
    AND published = 1
 17. SELECT id, text
    FROM jos_poll_data
    WHERE pollid = 15
    AND text <> ""
    ORDER BY id
 18. SELECT guest, usertype, client_id
    FROM jos_session
    WHERE client_id = 0
 19. CREATE TABLE IF NOT EXISTS jos_vvisitcounter (id int(11) UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT, tm int NOT NULL, ip varchar(16) NOT NULL DEFAULT '0.0.0.0', PRIMARY KEY (id)) ENGINE=MyISAM AUTO_INCREMENT=1
 20. SELECT MAX(id)
    FROM jos_vvisitcounter
 21. DELETE
    FROM jos_vvisitcounter
    WHERE id<'197134'
 22. SELECT COUNT(*)
    FROM jos_vvisitcounter
    WHERE ip='34.228.38.35'
    AND (tm+'900')>'1555627242'
 23. SELECT COUNT(*)
    FROM jos_vvisitcounter
    WHERE tm>'1555545600'
 24. SELECT COUNT(*)
    FROM jos_vvisitcounter
    WHERE tm>'1555459200'
    AND tm<'1555545600'
 25. SELECT COUNT(*)
    FROM jos_vvisitcounter
    WHERE tm>='1555286400'
 26. SELECT COUNT(*)
    FROM jos_vvisitcounter
    WHERE tm>='1554076800'
 27. SELECT a.*, CASE WHEN CHAR_LENGTH(a.alias) THEN CONCAT_WS(":", a.id, a.alias) ELSE a.id END AS slug, CASE WHEN CHAR_LENGTH(cc.alias) THEN CONCAT_WS(":", cc.id, cc.alias) ELSE cc.id END AS catslug
    FROM jos_content AS a
    LEFT JOIN jos_content_frontpage AS f
    ON f.content_id = a.id
    INNER JOIN jos_categories AS cc
    ON cc.id = a.catid
    INNER JOIN jos_sections AS s
    ON s.id = a.sectionid
    WHERE ( a.state = 1
    AND s.id > 0 )
    AND ( a.publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_up <= '2019-04-18 22:40:42' )
    AND ( a.publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_down >= '2019-04-18 22:40:42' )
    AND a.access <= 0
    AND cc.access <= 0
    AND s.access <= 0
    AND s.published = 1
    AND cc.published = 1
    ORDER BY a.hits DESC
    LIMIT 0, 4

Language Files Loaded

Untranslated Strings Diagnostic

None

Untranslated Strings Designer

None