ثبت نام
Print E-mail

بیانیه چشم انداز

آرمان:

معتبرترین شرکت بازرسی دانش بنیان در ایران

مأموریت:

شرکت بازرسی مهندسی انطباق ­آوران در راستای تحقق نیازهای کیفی مشتریان و حصول اطمینان از رعایت استانداردهای تعریف شده مأموریت دارد با به­ کارگیری کلیه توانمندی ­های فنی و مهندسی خود در زمینه کنترل کیفیت و بازرسی، خدمات مورد نیاز مشتریان را مبتنی بر دانش مهندسی و اخلاق حرفه ­ای ارائه نماید.

شعار:

کیفیت ارمغان ماست

هدف:

قرارگیری در ردیف 5 شرکت برتر ارائه دهنده خدمات بازرسی در ایران تا سال 1400 خورشیدی

راهبردهای اصلی:

1. ايجاد زيرساخت­ های تخصصی و فنی به منظور ارتقاء سطح دانش و مهارت و تحقق سازمانی يادگيرنده

2. ارتقاء سطح کیفی خدمات و ارائه مؤثرترین خدمات بازرسی با هدف خوشنودی مشتریان

3. توسعه بازار داخلی و حضور قدرتمند در صنایع انرژی ایران

4. تعامل پویا و پایا با شرکت­ های همکار، انجمن ­ها و مراکز علمی و تخصصی

ارزش­ های محوری:

1. رعایت استانداردهای جهانی

2. تقدم منافع ملی به منافع خصوصی شرکت

3. پایبندی به اخلاق حرفه ­ای بازرسی و رعایت بی ­طرفی

 

افراد آنلاین

We have 20 guests online

آمار بازدید کنندگان

mod_vvisit_counterامروز186
mod_vvisit_counterدیروز165
mod_vvisit_counterاین ماه2736
mod_vvisit_counterکل بازدیدها297134

خدمات شرکت

نظر شما در مورد خدمات شرکت
 

خدمات سایت

نظر شما در مورد سایت شرکت
 

Profile Information

Application afterLoad: 0.000 seconds, 0.28 MB
Application afterInitialise: 2.386 seconds, 0.97 MB
Application afterRoute: 2.397 seconds, 1.44 MB
Application afterDispatch: 2.463 seconds, 2.07 MB
Application afterRender: 2.693 seconds, 2.53 MB

Memory Usage

2684240

27 queries logged

 1. SELECT *
    FROM jos_session
    WHERE session_id = 'qh7g3voclqc1nd7je76dh60g02'
 2. DELETE
    FROM jos_session
    WHERE ( time < '1555626347' )
 3. SELECT *
    FROM jos_session
    WHERE session_id = 'qh7g3voclqc1nd7je76dh60g02'
 4. INSERT INTO `jos_session` ( `session_id`,`time`,`username`,`gid`,`guest`,`client_id` )
    VALUES ( 'qh7g3voclqc1nd7je76dh60g02','1555627248','','0','1','0' )
 5. SELECT *
    FROM jos_components
    WHERE parent = 0
 6. SELECT folder AS type, element AS name, params
    FROM jos_plugins
    WHERE published >= 1
    AND access <= 0
    ORDER BY ordering
 7. SELECT m.*, c.`option` AS component
    FROM jos_menu AS m
    LEFT JOIN jos_components AS c
    ON m.componentid = c.id
    WHERE m.published = 1
    ORDER BY m.sublevel, m.parent, m.ordering
 8. SELECT template
    FROM jos_templates_menu
    WHERE client_id = 0
    AND (menuid = 0 OR menuid = 279)
    ORDER BY menuid DESC
    LIMIT 0, 1
 9. SELECT a.*, u.name AS author, u.usertype, cc.title AS category, s.title AS section, CASE WHEN CHAR_LENGTH(a.alias) THEN CONCAT_WS(":", a.id, a.alias) ELSE a.id END AS slug, CASE WHEN CHAR_LENGTH(cc.alias) THEN CONCAT_WS(":", cc.id, cc.alias) ELSE cc.id END AS catslug, g.name AS groups, s.published AS sec_pub, cc.published AS cat_pub, s.access AS sec_access, cc.access AS cat_access 
    FROM jos_content AS a
    LEFT JOIN jos_categories AS cc
    ON cc.id = a.catid
    LEFT JOIN jos_sections AS s
    ON s.id = cc.section
    AND s.scope = "content"
    LEFT JOIN jos_users AS u
    ON u.id = a.created_by
    LEFT JOIN jos_groups AS g
    ON a.access = g.id
    WHERE a.id = 210
    AND (  ( a.created_by = 0 )    OR  ( a.state = 1
    AND ( a.publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_up <= '2019-04-18 22:40:49' )
    AND ( a.publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_down >= '2019-04-18 22:40:49' )   )    OR  ( a.state = -1 )  )
 10. UPDATE jos_content
    SET hits = ( hits + 1 )
    WHERE id='210'
 11. SELECT id, title, module, position, content, showtitle, control, params
    FROM jos_modules AS m
    LEFT JOIN jos_modules_menu AS mm
    ON mm.moduleid = m.id
    WHERE m.published = 1
    AND m.access <= 0
    AND m.client_id = 0
    AND ( mm.menuid = 279 OR mm.menuid = 0 )
    ORDER BY position, ordering
 12. SELECT m.*, sum(case when p.published=1 then 1 else 0 end) AS cnt

    FROM jos_menu AS m

    LEFT JOIN jos_menu AS p
    ON p.parent = m.id

    WHERE m.menutype='mainmenu'
    AND m.published='1'
    AND m.access <= 0

    GROUP BY m.id
    ORDER BY m.parent, m.ordering
 13. SELECT m.*
    FROM jos_menu AS m

    WHERE menutype='mainmenu'
    AND m.published='1'
 14. SELECT id, title, CASE WHEN CHAR_LENGTH(alias) THEN CONCAT_WS(':', id, alias) ELSE id END AS slug 
    FROM jos_polls
    WHERE id = 16
    AND published = 1
 15. SELECT id, text
    FROM jos_poll_data
    WHERE pollid = 16
    AND text <> ""
    ORDER BY id
 16. SELECT id, title, CASE WHEN CHAR_LENGTH(alias) THEN CONCAT_WS(':', id, alias) ELSE id END AS slug 
    FROM jos_polls
    WHERE id = 15
    AND published = 1
 17. SELECT id, text
    FROM jos_poll_data
    WHERE pollid = 15
    AND text <> ""
    ORDER BY id
 18. SELECT guest, usertype, client_id
    FROM jos_session
    WHERE client_id = 0
 19. CREATE TABLE IF NOT EXISTS jos_vvisitcounter (id int(11) UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT, tm int NOT NULL, ip varchar(16) NOT NULL DEFAULT '0.0.0.0', PRIMARY KEY (id)) ENGINE=MyISAM AUTO_INCREMENT=1
 20. SELECT MAX(id)
    FROM jos_vvisitcounter
 21. DELETE
    FROM jos_vvisitcounter
    WHERE id<'197134'
 22. SELECT COUNT(*)
    FROM jos_vvisitcounter
    WHERE ip='34.228.38.35'
    AND (tm+'900')>'1555627249'
 23. SELECT COUNT(*)
    FROM jos_vvisitcounter
    WHERE tm>'1555545600'
 24. SELECT COUNT(*)
    FROM jos_vvisitcounter
    WHERE tm>'1555459200'
    AND tm<'1555545600'
 25. SELECT COUNT(*)
    FROM jos_vvisitcounter
    WHERE tm>='1555286400'
 26. SELECT COUNT(*)
    FROM jos_vvisitcounter
    WHERE tm>='1554076800'
 27. SELECT a.*, CASE WHEN CHAR_LENGTH(a.alias) THEN CONCAT_WS(":", a.id, a.alias) ELSE a.id END AS slug, CASE WHEN CHAR_LENGTH(cc.alias) THEN CONCAT_WS(":", cc.id, cc.alias) ELSE cc.id END AS catslug
    FROM jos_content AS a
    LEFT JOIN jos_content_frontpage AS f
    ON f.content_id = a.id
    INNER JOIN jos_categories AS cc
    ON cc.id = a.catid
    INNER JOIN jos_sections AS s
    ON s.id = a.sectionid
    WHERE ( a.state = 1
    AND s.id > 0 )
    AND ( a.publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_up <= '2019-04-18 22:40:49' )
    AND ( a.publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_down >= '2019-04-18 22:40:49' )
    AND a.access <= 0
    AND cc.access <= 0
    AND s.access <= 0
    AND s.published = 1
    AND cc.published = 1
    ORDER BY a.hits DESC
    LIMIT 0, 4

Language Files Loaded

Untranslated Strings Diagnostic

None

Untranslated Strings Designer

None