ثبت نام
Print E-mail

 بازرسی جوش ساختمان

ساختمان هاي فولادي بخش قابل توجهي از ساخت و ساز در ايران را تشكيل مي دهد و سهم بزرگي از مشكلات اجرايي آنها به خطاها و ضعف هاي متنوع جوشكاري بر مي گردد. جوشكاري به عنوان مهمترين مسئله اتصالات در اجراي يك ساختمان فلزي بايستي مورد توجه قرار گيرد و روش هاي مختلف كنترل كيفيت جوش دراين خصوص بكار گرفته شود.

بيشتر ساختمان هاي كوچك مسكوني فاقد محاسبات سازه اي و جزئيات اجرايي لازم بوده و با نظارت صحيح مهندسين ساختماني كه دانش فني لازم را دارند ساخته نمي شوند و احداث آنها توسط پيمانكاران غيرحرفه اي و فاقد صلاحيت لازم انجام مي گيرد.

يكي از مهمترين موضوعات در هر ساختمان فولادي بويژه از نقطه نظر مقاومت لرزه اي، كنترل جوشكاري آن مي باشد. جوش ها در همه بخش ها بايستي منطبق بر اطلاعات نقشه بوده و از لحاظ بعد و طول جوش و همچنین كيفيت جوش مورد بازرسی فنی و آزمایشات غیرمخرب  (NDT)قرار گیرند. این موضوع آنقدر اهمیت دارد که حتي ممكن است جهت اطمینان از کیفیت و سلامت جوش در سازه يك ساختمان فولادي كوچك، ناچار به انجام آزمايشات غيرمخرب بر روي جوش ها باشیم.

در استاندارد ٢٨٠٠ ، آزمايشات آلتراسونيك و راديوگرافي براي كنترل اتصالات جوشي قاب هاي خمشي ويژه اجباري شده است كه البته، بنا به نظر بازرس ویا تشخيص مهندس ناظر در ساير حالات نيز ممکن است انجام پذیرد.

 

افراد آنلاین

We have 6 guests online

آمار بازدید کنندگان

mod_vvisit_counterامروز197
mod_vvisit_counterدیروز165
mod_vvisit_counterاین ماه2747
mod_vvisit_counterکل بازدیدها297145

خدمات شرکت

نظر شما در مورد خدمات شرکت
 

خدمات سایت

نظر شما در مورد سایت شرکت
 

Profile Information

Application afterLoad: 0.001 seconds, 0.28 MB
Application afterInitialise: 0.213 seconds, 0.97 MB
Application afterRoute: 0.263 seconds, 1.44 MB
Application afterDispatch: 0.482 seconds, 2.07 MB
Application afterRender: 14.917 seconds, 2.52 MB

Memory Usage

2675792

27 queries logged

 1. SELECT *
    FROM jos_session
    WHERE session_id = '7jftok1la9391j4hqida79pkk7'
 2. DELETE
    FROM jos_session
    WHERE ( time < '1555628869' )
 3. SELECT *
    FROM jos_session
    WHERE session_id = '7jftok1la9391j4hqida79pkk7'
 4. INSERT INTO `jos_session` ( `session_id`,`time`,`username`,`gid`,`guest`,`client_id` )
    VALUES ( '7jftok1la9391j4hqida79pkk7','1555629769','','0','1','0' )
 5. SELECT *
    FROM jos_components
    WHERE parent = 0
 6. SELECT folder AS type, element AS name, params
    FROM jos_plugins
    WHERE published >= 1
    AND access <= 0
    ORDER BY ordering
 7. SELECT m.*, c.`option` AS component
    FROM jos_menu AS m
    LEFT JOIN jos_components AS c
    ON m.componentid = c.id
    WHERE m.published = 1
    ORDER BY m.sublevel, m.parent, m.ordering
 8. SELECT template
    FROM jos_templates_menu
    WHERE client_id = 0
    AND (menuid = 0 OR menuid = 234)
    ORDER BY menuid DESC
    LIMIT 0, 1
 9. SELECT a.*, u.name AS author, u.usertype, cc.title AS category, s.title AS section, CASE WHEN CHAR_LENGTH(a.alias) THEN CONCAT_WS(":", a.id, a.alias) ELSE a.id END AS slug, CASE WHEN CHAR_LENGTH(cc.alias) THEN CONCAT_WS(":", cc.id, cc.alias) ELSE cc.id END AS catslug, g.name AS groups, s.published AS sec_pub, cc.published AS cat_pub, s.access AS sec_access, cc.access AS cat_access 
    FROM jos_content AS a
    LEFT JOIN jos_categories AS cc
    ON cc.id = a.catid
    LEFT JOIN jos_sections AS s
    ON s.id = cc.section
    AND s.scope = "content"
    LEFT JOIN jos_users AS u
    ON u.id = a.created_by
    LEFT JOIN jos_groups AS g
    ON a.access = g.id
    WHERE a.id = 195
    AND (  ( a.created_by = 0 )    OR  ( a.state = 1
    AND ( a.publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_up <= '2019-04-18 23:22:50' )
    AND ( a.publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_down >= '2019-04-18 23:22:50' )   )    OR  ( a.state = -1 )  )
 10. UPDATE jos_content
    SET hits = ( hits + 1 )
    WHERE id='195'
 11. SELECT id, title, module, position, content, showtitle, control, params
    FROM jos_modules AS m
    LEFT JOIN jos_modules_menu AS mm
    ON mm.moduleid = m.id
    WHERE m.published = 1
    AND m.access <= 0
    AND m.client_id = 0
    AND ( mm.menuid = 234 OR mm.menuid = 0 )
    ORDER BY position, ordering
 12. SELECT m.*, sum(case when p.published=1 then 1 else 0 end) AS cnt

    FROM jos_menu AS m

    LEFT JOIN jos_menu AS p
    ON p.parent = m.id

    WHERE m.menutype='mainmenu'
    AND m.published='1'
    AND m.access <= 0

    GROUP BY m.id
    ORDER BY m.parent, m.ordering
 13. SELECT m.*
    FROM jos_menu AS m

    WHERE menutype='mainmenu'
    AND m.published='1'
 14. SELECT id, title, CASE WHEN CHAR_LENGTH(alias) THEN CONCAT_WS(':', id, alias) ELSE id END AS slug 
    FROM jos_polls
    WHERE id = 16
    AND published = 1
 15. SELECT id, text
    FROM jos_poll_data
    WHERE pollid = 16
    AND text <> ""
    ORDER BY id
 16. SELECT id, title, CASE WHEN CHAR_LENGTH(alias) THEN CONCAT_WS(':', id, alias) ELSE id END AS slug 
    FROM jos_polls
    WHERE id = 15
    AND published = 1
 17. SELECT id, text
    FROM jos_poll_data
    WHERE pollid = 15
    AND text <> ""
    ORDER BY id
 18. SELECT guest, usertype, client_id
    FROM jos_session
    WHERE client_id = 0
 19. CREATE TABLE IF NOT EXISTS jos_vvisitcounter (id int(11) UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT, tm int NOT NULL, ip varchar(16) NOT NULL DEFAULT '0.0.0.0', PRIMARY KEY (id)) ENGINE=MyISAM AUTO_INCREMENT=1
 20. SELECT MAX(id)
    FROM jos_vvisitcounter
 21. DELETE
    FROM jos_vvisitcounter
    WHERE id<'197145'
 22. SELECT COUNT(*)
    FROM jos_vvisitcounter
    WHERE ip='34.228.38.35'
    AND (tm+'900')>'1555629770'
 23. SELECT COUNT(*)
    FROM jos_vvisitcounter
    WHERE tm>'1555545600'
 24. SELECT COUNT(*)
    FROM jos_vvisitcounter
    WHERE tm>'1555459200'
    AND tm<'1555545600'
 25. SELECT COUNT(*)
    FROM jos_vvisitcounter
    WHERE tm>='1555286400'
 26. SELECT COUNT(*)
    FROM jos_vvisitcounter
    WHERE tm>='1554076800'
 27. SELECT a.*, CASE WHEN CHAR_LENGTH(a.alias) THEN CONCAT_WS(":", a.id, a.alias) ELSE a.id END AS slug, CASE WHEN CHAR_LENGTH(cc.alias) THEN CONCAT_WS(":", cc.id, cc.alias) ELSE cc.id END AS catslug
    FROM jos_content AS a
    LEFT JOIN jos_content_frontpage AS f
    ON f.content_id = a.id
    INNER JOIN jos_categories AS cc
    ON cc.id = a.catid
    INNER JOIN jos_sections AS s
    ON s.id = a.sectionid
    WHERE ( a.state = 1
    AND s.id > 0 )
    AND ( a.publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_up <= '2019-04-18 23:22:50' )
    AND ( a.publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_down >= '2019-04-18 23:22:50' )
    AND a.access <= 0
    AND cc.access <= 0
    AND s.access <= 0
    AND s.published = 1
    AND cc.published = 1
    ORDER BY a.hits DESC
    LIMIT 0, 4

Language Files Loaded

Untranslated Strings Diagnostic

None

Untranslated Strings Designer

None