ثبت نام
Print E-mail

نمونه برداری از واحدهای تولیدی

در ایران، استانداردهای «اجباری» با هدف حمايت از مصرف كنندگان، حفظ سلامت و ايمنی فردی و عمومی، حصول اطمينان از كيفيت کالا به منظور حفظ بازارهای بين المللی برای محصولات كشور و ملاحظات زيست محيطی و اقتصادی وضع شده اند  .

یکی از وظایف ذاتی سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران، نظارت بر اجرای  استانداردهای اجباری است. در اين راستا، توليدكنندگان كالاهای مشمول استاندارد اجباری نیز مكلف به رعايت استانداردهای ذيربط می باشند.

شرکت بازرسی مهندسی انطباق آوران دارای پروانه بازرسی و نمونه برداری کالا از سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران بوده و در این زمینه فعالیت دارد.

 

افراد آنلاین

We have 25 guests online

آمار بازدید کنندگان

mod_vvisit_counterامروز188
mod_vvisit_counterدیروز165
mod_vvisit_counterاین ماه2738
mod_vvisit_counterکل بازدیدها297136

خدمات شرکت

نظر شما در مورد خدمات شرکت
 

خدمات سایت

نظر شما در مورد سایت شرکت
 

Profile Information

Application afterLoad: 0.000 seconds, 0.28 MB
Application afterInitialise: 0.037 seconds, 0.97 MB
Application afterRoute: 0.049 seconds, 1.44 MB
Application afterDispatch: 0.105 seconds, 2.05 MB
Application afterRender: 0.381 seconds, 2.50 MB

Memory Usage

2658080

27 queries logged

 1. SELECT *
    FROM jos_session
    WHERE session_id = 'kjnsdtl7ie4tvn0sm19tivuln0'
 2. DELETE
    FROM jos_session
    WHERE ( time < '1555626569' )
 3. SELECT *
    FROM jos_session
    WHERE session_id = 'kjnsdtl7ie4tvn0sm19tivuln0'
 4. INSERT INTO `jos_session` ( `session_id`,`time`,`username`,`gid`,`guest`,`client_id` )
    VALUES ( 'kjnsdtl7ie4tvn0sm19tivuln0','1555627469','','0','1','0' )
 5. SELECT *
    FROM jos_components
    WHERE parent = 0
 6. SELECT folder AS type, element AS name, params
    FROM jos_plugins
    WHERE published >= 1
    AND access <= 0
    ORDER BY ordering
 7. SELECT m.*, c.`option` AS component
    FROM jos_menu AS m
    LEFT JOIN jos_components AS c
    ON m.componentid = c.id
    WHERE m.published = 1
    ORDER BY m.sublevel, m.parent, m.ordering
 8. SELECT template
    FROM jos_templates_menu
    WHERE client_id = 0
    AND (menuid = 0 OR menuid = 231)
    ORDER BY menuid DESC
    LIMIT 0, 1
 9. SELECT a.*, u.name AS author, u.usertype, cc.title AS category, s.title AS section, CASE WHEN CHAR_LENGTH(a.alias) THEN CONCAT_WS(":", a.id, a.alias) ELSE a.id END AS slug, CASE WHEN CHAR_LENGTH(cc.alias) THEN CONCAT_WS(":", cc.id, cc.alias) ELSE cc.id END AS catslug, g.name AS groups, s.published AS sec_pub, cc.published AS cat_pub, s.access AS sec_access, cc.access AS cat_access 
    FROM jos_content AS a
    LEFT JOIN jos_categories AS cc
    ON cc.id = a.catid
    LEFT JOIN jos_sections AS s
    ON s.id = cc.section
    AND s.scope = "content"
    LEFT JOIN jos_users AS u
    ON u.id = a.created_by
    LEFT JOIN jos_groups AS g
    ON a.access = g.id
    WHERE a.id = 192
    AND (  ( a.created_by = 0 )    OR  ( a.state = 1
    AND ( a.publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_up <= '2019-04-18 22:44:29' )
    AND ( a.publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_down >= '2019-04-18 22:44:29' )   )    OR  ( a.state = -1 )  )
 10. UPDATE jos_content
    SET hits = ( hits + 1 )
    WHERE id='192'
 11. SELECT id, title, module, position, content, showtitle, control, params
    FROM jos_modules AS m
    LEFT JOIN jos_modules_menu AS mm
    ON mm.moduleid = m.id
    WHERE m.published = 1
    AND m.access <= 0
    AND m.client_id = 0
    AND ( mm.menuid = 231 OR mm.menuid = 0 )
    ORDER BY position, ordering
 12. SELECT m.*, sum(case when p.published=1 then 1 else 0 end) AS cnt

    FROM jos_menu AS m

    LEFT JOIN jos_menu AS p
    ON p.parent = m.id

    WHERE m.menutype='mainmenu'
    AND m.published='1'
    AND m.access <= 0

    GROUP BY m.id
    ORDER BY m.parent, m.ordering
 13. SELECT m.*
    FROM jos_menu AS m

    WHERE menutype='mainmenu'
    AND m.published='1'
 14. SELECT id, title, CASE WHEN CHAR_LENGTH(alias) THEN CONCAT_WS(':', id, alias) ELSE id END AS slug 
    FROM jos_polls
    WHERE id = 16
    AND published = 1
 15. SELECT id, text
    FROM jos_poll_data
    WHERE pollid = 16
    AND text <> ""
    ORDER BY id
 16. SELECT id, title, CASE WHEN CHAR_LENGTH(alias) THEN CONCAT_WS(':', id, alias) ELSE id END AS slug 
    FROM jos_polls
    WHERE id = 15
    AND published = 1
 17. SELECT id, text
    FROM jos_poll_data
    WHERE pollid = 15
    AND text <> ""
    ORDER BY id
 18. SELECT guest, usertype, client_id
    FROM jos_session
    WHERE client_id = 0
 19. CREATE TABLE IF NOT EXISTS jos_vvisitcounter (id int(11) UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT, tm int NOT NULL, ip varchar(16) NOT NULL DEFAULT '0.0.0.0', PRIMARY KEY (id)) ENGINE=MyISAM AUTO_INCREMENT=1
 20. SELECT MAX(id)
    FROM jos_vvisitcounter
 21. DELETE
    FROM jos_vvisitcounter
    WHERE id<'197136'
 22. SELECT COUNT(*)
    FROM jos_vvisitcounter
    WHERE ip='34.228.38.35'
    AND (tm+'900')>'1555627469'
 23. SELECT COUNT(*)
    FROM jos_vvisitcounter
    WHERE tm>'1555545600'
 24. SELECT COUNT(*)
    FROM jos_vvisitcounter
    WHERE tm>'1555459200'
    AND tm<'1555545600'
 25. SELECT COUNT(*)
    FROM jos_vvisitcounter
    WHERE tm>='1555286400'
 26. SELECT COUNT(*)
    FROM jos_vvisitcounter
    WHERE tm>='1554076800'
 27. SELECT a.*, CASE WHEN CHAR_LENGTH(a.alias) THEN CONCAT_WS(":", a.id, a.alias) ELSE a.id END AS slug, CASE WHEN CHAR_LENGTH(cc.alias) THEN CONCAT_WS(":", cc.id, cc.alias) ELSE cc.id END AS catslug
    FROM jos_content AS a
    LEFT JOIN jos_content_frontpage AS f
    ON f.content_id = a.id
    INNER JOIN jos_categories AS cc
    ON cc.id = a.catid
    INNER JOIN jos_sections AS s
    ON s.id = a.sectionid
    WHERE ( a.state = 1
    AND s.id > 0 )
    AND ( a.publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_up <= '2019-04-18 22:44:29' )
    AND ( a.publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_down >= '2019-04-18 22:44:29' )
    AND a.access <= 0
    AND cc.access <= 0
    AND s.access <= 0
    AND s.published = 1
    AND cc.published = 1
    ORDER BY a.hits DESC
    LIMIT 0, 4

Language Files Loaded

Untranslated Strings Diagnostic

None

Untranslated Strings Designer

None